BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Bulgarian Chinese (Simplified) English German Hebrew

История

Кисело мляко

kismliaБългарското кисело мляко е плод на българската самобитна култура,опит,трудолюбие и постоянство на нашите овчари и занаятчии млекари и не на последно място от благоприятния климат.
По сведение на наши и чужди учени киселото мляко е познатата храна на първите исторически народи населявали нашите земи.
Траките, а по късно славяните и прабългарите след заседналия си начин на живот са отглеждали овце,крави и други домашни животни.
От описанието на различни пътешественици огромната селска рая българи ,която е отглеждала овце и крави е произвеждала сирене,кашкавал и кисело мляко е доставяно по пазарите Цариград,Кайро ,Александрия включително за двореца на султана,което султана препоръчва на френския крал Франсоа 1 / 17 ВЕК,КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ.
Според професор Ботаци от Италия йогуртът / киселото мляко произхожда от България.А според д-р Соренсен от Дания в лекция заявява „ Производството и употребата на йогурта/КИСЕЛОТО МЛЯКО / в известни части на света са популярни, а България се смята за страна източник на киселото мляко”.
Ин тересни са бележките на различни учени по отношение на наименованието на произхода на наименованието„ЙОГУРТ”.
С падането на България под османско иго са отвлечени българи –пленници заедно със стадата ,където се пренася и начинът на приготвяне на киселото българско мляко .Никъде обаче в турската история LAXA не се говори за кисело мляко,усвоено от турците от пленниците след завземането на Балканския полуостов.
Предполага се ,че именно турците наричат българското кисело мляко ЯУРД.Тази дума няма връзка с киселото мляко и означава общо храна.По-вероятно тя произхожда от грубото наименование на българина роб- гяур / ДРУГОВЕРЕЦ/През цялото робство млекарниците в Цариград ,които са правели кисело мляко повече от 500 години до първата СВЕТОВНА ВОЙНА 1914 ГОДИНА СА БИЛИ СОБСТВЕНОСТ САМО НА БЪЛГАРИ.Турчин млекар е нямало.
Знаменитият за онези години–/ 1900-1905 година / ШВЕЙЦАРСКИ МИКРОБИОЛОГ ПРОФЕСОР Л. Масол –ръководител на катедрата по бактериология и серология в Медицинския факултет на Женевския университет –Швейцария ,открива изключителен талант за научни изследвания в лицето на българския студент Стамен Григоров .На 27 годишния студент е назначен от професор Масол за негов главен асистент.
През същата година ,когато е назначен за главен асистент Стамен Григоров прави своето
ЗНАМЕНИТО ОТКРИТИЕ
- В подкваска от кисело мляко донесено от г.Трън – северозападна България на 50 километра от столицата София,открива причинителя на подквасването- бацил.Професор Масол веднага пише на професор Мечников в института ПАСТЬОР В ПАРИЖ- МОЯТА АСИСТЕНТ БЪЛГАРИНЪТ СТАМЕН ГРИГОРОВ СЕ ОТЛИЧАВА С ГОЛЯМА УПОРИТОСТ В НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИ РАБОТА.Той е един рядък човек.След многобройните и последователни опити успя да открие и изолира причинителя НА БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО.ПРИ ТОВА ПОДКВАСКАТА МУ БЕ ДОШЛА НАПРАВО ОТ БЪЛГАРИЯ.Ти работиш ,вдъхновен от стремежа да продължиш човешкия живот.След твоите забележителни фагоцити помисли за българското кисело мляко и за този пръчковиден бацил,който откри ГРИГОРОВ И КОЙТО АЗ ЛИЧНО ВИДЯХ ПОД МИКРОСКОПА.МОЖЕ БИ ТОЙ ЩЕ ТИ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ПИШЕ МАСОЛ.
- В REVUE MEDICAL DE LA SUISSE ROMANDE ,ТОМ 25,БРОЙ 10 ОТ 20.10.1905 ГОДИНА Е ОТПЕЧАТАНА СТАТИЯ НА СТАМЕН ГРИГОРОВ- ETUDE SUR UN LAIT FERMENTE COMESTIBBLE=LE KISELO-MLEKO DE BULGARIA С ПЪЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЛЕЧНО КИСЕЛИЯ БАЦИЛ.в ПРОЦЕСА НА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СИ ГРИГОРОВ ОТКРИВА ОЩЕ ДВЕ БАКТЕРИИ ЕДИН СТРЕПТОЦИЛ И ЕДИН ВРЕДЕН МИКРОКОК STREPTOCOCCUS THERMOPHILUSЗАЕДНО С ЛАКТОБАЦИЛА ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ В ЕСТЕСТВЕНА СИМБИОЗА.
- НА ТОВА ПОСТИЖЕНИЕ Е ПОСВЕТЕНО СПЕЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ В ТЪРЖЕСТНЕТА ЗАЛА НА ЖЕНЕВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.ПРОФЕСОР МАСОЛ ПРЕДСТАВЯ МЛАДИЯ УЧЕН И ДАВА ВИСОКА ОЦЕНКАОТ НЕГО ОТКРИТИЕ. ПОХВАЛНИ РЕЧИ ПРОИЗНЕСЯТ СВЕТОВНО ИЗВЕСТНО ОТ ТОВА ВРЕМЕ УЧЕНИ МЕДИЦИ ПРОФЕСОР ЛАВЕРДИН,ПРОФЕСОР ПРЕВО И ДОКТОР ПИКОЛ.
- МЕЖДУВРЕМЕННО ,В ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ПРОФЕСОР МАСОЛ ПРОФЕСОР МЕЧНИКОВ-НОБЕЛОВ ЛАУЛЕРАТ ИЗПРАЩА ПОКАНА НА Д- СТАМЕН ГРИГОРОВ ДА ПОСЕТИ ИНСТИТУТА ПАСТЬОР. В ГОЛЯМАТА ЗАЛА БЪЛГАРИНЪТ
- ИЗНАСЯ ДОКЛАД ЗА ОТКРИТИЯ ОТ НЕГО ЛАКТОБАЦИЛ.РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ПАСТЬОР ВЪЗЛАГА НА ПРОФЕСОР МЕЧНИКОВ ДА ПОТВЪРДИ ОТКРИТИЕТО НА СТАМЕН ГРИГОРОВ И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ДА ДОКЛАДВА ПРЕД НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ПАСТЬОР.ТОВА СЕ СЛУЧВА ЕДВА СЛЕД ТРИ ГОДИНИ КАТО НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ „НЯКОЛКО ДУМИ ЗА КИСЕЛОТО МЛЯКО ОТПЕЧАТАНА В ДОКЛАДИ НА ФРЕНСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Орикс и ЕС

bg16rfop002 2073 podkrepa na mikro i malki predpriyatiya za preodolyavane na ikonomicheskite posleds